ေကာ့ခပိုေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕၀င္မ်ား

ေကာ့ခပိုေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းေကာ့ခပိုအဖြဲ႔မွလာေရာက္ၾကတဲ့သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေပါင္းမ်ားအားလုံးေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ႔ၾကပါေစေကာ့ခပိုအဖြဲ႕မွဆုေတာင္းလိုက္ပါသည္။.......(((ထိုင္းႏိုင္ငံ-ဖူးကက္ၿမိဳ႕မွအဖြဲ႕၀င္မ်ား)))....ေမာင္ညဏ္ထြန္း။ ေမာင္မ်ဳိးေမာင္ေမာင္+မသီတာ၀င္း။ မင္းတလမြန္+မခိုင္သဇင္ဦး။ ေမာင္ေအာင္ျမင့္ျမတ္+မခ်ဳိခ်ဳိ၀င္း။ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း+မခင္ခင္ေအာင္။ ကိုမ်ဳိး၀င္း+မသူဇာႏြယ္။ ေမာင္ေနလင္းထြန္း+မခင္ခ်ဳိဆက္။ ကိုစိုးျမင့္ဦး+မၿပဳံးျမတ္မြန္။ ကိုလင္းေအာင္+မစီစီမြန္။ ကိုအ့ံေက်ာ္+မေဗဒါ။ ကိုေအာင္+မေရႊဇင္မြန္။ ကိုေဇာ္၀င္း+မငု၀ါလိႈင္။ မလွလွသိန္း။ မခ်စ္ခ်စ္ေခ်ာ။ ကိုစိုးလိႈင္+မတင္မ်ဳိးႏြယ္။ ေဒၚေမစမ္း။ ကိုစည္သူမင္း+မစႏၵာေဌး။ မေမၾကည္း။ ကိုေဇာ္။ ကိုသန္းထြန္းေအာင္။ ကိုသန္း၀င္း+မရီရီခိုင္။ ေမာင္ေက်ာ္သူရ။ ေမာင္ရာဇာလြင္+မစမ္းစမ္းႏြယ္။ ကိုမ်ဳိးလိႈင္+မျမင့္ျမင့္ၾကည္။ ကိုသန္းထြန္း၀င္း+မအိျဖဴမြန္။ ဦးခ်စ္္ပူး+ေဒၚေအးျမင့္။ ကိုေအာင္ႀကိဳင္း+မေခ်ာစု။ ဦးတရုတ္+ေဒၚတင္ရီ။ ဦးေအးေဖ+ေဒၚေထြးလိႈင္။ ေမာင္ေက်ာ္စိုးထြန္း။ ေမာင္ရဲမင္းထက္။ ဦး၀င္းဦး+ေဒၚေအးေအးမူ။ ဦးေဇာ္ျမင့္ဦး+ေဒၚျမင့္ေအး။ ကိုေအာင္ႏိုင္+မေအးးသီ။ ကိုေအာင္လင္း+မမာမာမင္း။ မစိမ့္မို႔မို႔။ မသီတာေအာင္။ မဆုဆုငယ္။ မမြန္မြန္ေအး။ ေမာင္မ်ဳိးထက္ေအာင္။ မမိုးမိုးေအာင္။ မျဖဴျပာေအာင္။ ေမာင္သက္ပိုင္ပိုင္ထြန္း မေရႊဇင္ထြန္း။ ေဒၚခင္သိန္း။ ေဒၚခင္လွေ၀။ ေဒၚတင္တင္ေဌး။ ေမာင္စိုက္ေထာ။ ဦးညီညီေထြး+မ၀င္းလွေဌး။ ေမာင္မ်ဳိးျမင့္ေထြး။ ကိုမ်ဳိးေနဇာ+မေအးမိစံ။ ေမာင္ျမတ္ထြန္း+မမာမာခိုင္။ ကိုပိုက္ေထြး+မညိဳညိဳစမ္း။ ကိုဗညာ+မနန္းခိုင္။ ေမာင္မ်ဳိးခိုင္။ ဦးလွထြန္း+ေဒၚေအးမူ။ ေမာင္ခ်မ္းမင္းေဇာ္+မထက္ထက္ထြန္း။ ေမာင္စိုးကိုကို+မသႏၲာမြန္။ ကိုသန္းထြန္ေအာင္+မေရႊဇင္အိ။ ဦးစိန္လိႈင္+ေဒၚခင္၀င္း။ ကိုသန္းေဇာ္ေထြး+မဇင္မာဦး။ ကိုမိုး+မမီး။ ေမာင္ရဲမ်ဳိးေအာင္။ ကိုထြန္းႏိုင္+မစုစုလတ္။ ကိုကိုဦး+မႏွင္းပြင့္ျဖဴ။ ဦးဂ်ပန္+ေဒၚခင္ေထြး။ ကိုေဇာ္မင္ဦး+မမာမာခ်ဳိ။ ကိုေဇာ္လင္း+မသီတာ၀င္း။ ကိုသန္းထြ႒္+မတင္ယု။ မတင္ဇာဦး။ ကိုပိုင္စိုး+မေဌးေဌး၀င္း။ ဦးစိုးသိန္း+ေဒၚမိခ်ဳိ။ ဦးျမင့္ေအာင္+ေဒၚေငြရိွန္။ ဦးေက်ာ္မင္းဦး+ေဒၚနီနီစိုး။ ကိုညဏ္လင္းေအာင္။ ဦးဘၿမိဳင္+ေဒၚႏု။ ကိုေက်ာ္ေရႊ+မလွေဌး။ ေမာင္ေအာင္ေအာင္။ ဦး၀င္းသိန္း+ေဒၚျမျမအုန္း။ ကိုလင္းလင္းထြန္း+မထားထားရီ။ မအိမ်ဳိးသူဇာ။ ကိုလင္ထင္+မခင္မ်ဳိးသက္။ မင္းတလခ်မ္း။ ရဲလင္းႏိုင္။ မစိုးနႏၵာျဖဴ။ မစႏၵာ၀င္း။ မယမင္း။ မယဥး္ယဥ္းျမင့္။ မမီမီစိုး။ ေမာင္၀င္းသူ။ ေမာင္ေဇသက္ေအာင္။ ကိုမိုးခိုင္+မစိုးငယ္ငယ္ေထြး။ ဦး၀င္းႏိုင္+ေဒၚေအးမြန္။ ကိုေအာင္မ်ဳိး+မေလးေလးႏြယ္။ ကိုေအာင္ေအာင္+မျမသန္းၾကည္။ ကိုမင္းဦး+မခ်ဳိခ်ဳိႏြယ္။ ဦးခင္ေမာင္စန္း+ေဒၚေအးခ်ဳိ။ ဦးစိုးလြင္+ေဒၚလဲ့လဲ့၀င္း။ ကိုေက်ာ္စိုးမိုး+မသႏၲာဦး။ ကိုညီညီေအာင္+မျမင့္ျမင့္ေထြး။ ေမာင္သက္ႏိုင္ထြန္း။ ဦးစိုးညြန္႔+ေဒၚလုံ။ ကိုညီညီ+မမာမာ။ ကိုေနလင္းစိုး+မျမတ္ျဖဴျဖဴ၀င္း။ ကိုႏိုင္၀င္း+မခင္မာခ်ဳိ။ ကိုေနမ်ဳိးရန္ႏိုင္+မယုသႏၲာေအး။ ဦးသန္းလိႈင္+ေဒၚသိန္းစု။ ေမာင္ေအာင္ေအာင္ဦး+မေရႊဇင္၀င္း။ မခင္ခ်ဳိေအး။ ဦးျမေမာင္။ ကို၀င္းေဇာ္+မသင္လွ။ မ၀ါ၀င္း။ ကိုေမာင္တူး+မစန္းစန္းေဌး။ ကိုမင္းေဌး+မစုစုမြန္။ ေမာင္မင္းတိုက္+မေအးေအးေအာင္။ ေနဇာခိုင္။ ေမာင္သိန္းစိုး+မနန္း၀တ္ရည္။ +မသီတာ၀င္း။ ကိုထြန္းထြန္း+မလွသူဇာ။

အတုမရွိဗုဒၶၿမြတ္စြာဘုရား

                
                မြန္မ်ဳိးသားေန့အတြက္ေကာ့ခပိုရြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္ကအလွဳေငြ (၂သိန္း) လွဳဒါန္ခဲ့

ေက်ာင္းဓမၼာရံုစတင္ေဆာက္လုပ္ေနပုံ

ေကာ့ခပိုရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းဓမၼာရံုစတင္ေဆာက္လုပ္ေနပါျပီး ေကာ့ခပိုေက်းရြာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွအလွဳေငြးေပးပို့ေငြစုစုေပါင္း ၂၅သိန္း၆ေသာင္း၅ေထာင္က်ပ္ကိုေက်ာင္းဒါယိကာ ဦးစိန္သန္းသို႔အပ္နွံျပီး ဦးစိန္သန္းကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ျပီးစတင္ေဆာက္လုပ္ေနျပီးျဖစ္ပါသည္


၂၀၁၄ခုႏွစ္ေကာ့ခပိုရြာအလယ္ပိုင္တရာပြဲအတြက္ေကာ့ခပိုရြာဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရအသင္းကိုယ္စာျပဳ ကိုေအာင္မြန္ကလွဳေငြ (၁)သိန္းေပးအပ္လွဳဒါန္းေနပံု 


Monday, January 21, 2013

နိဗၺာန္သို႔ သြားရာတစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္း


‎"သင္ခ်စ္သားတို႕ ျပဳသင့္ျပဳုထိုက္သည့္ မဂၢင္ရွစ္ပါးက်င့္စဥ္တရားဟူေသာလုပ္ငန္းကိစၥကို သင္ခ်စ္သားတို႕ကိုယ္တိုင္ အျပင္းအထန္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကပါ--။ငါဘရားရွင္္တို႕ကေတာ့ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းျဖစ္သည့္ သတိပ႒ာန္တရားေလးပါးတည္းဟူေသာ လမ္းကို တစ္နည္းဆိုရေသာ္- မဂၢင္ရွစ္ပါး က်င့္စဥ္တရားတည္းဟူေသာလမ္းကို ေဟာၾကားျပသ ဆိုဆံုးမတတ္သူတို႕သာ ျဖစ္ၾက၏။ မဂၢင္ရွစ္ပါး က်င့္စဥ္တရားကို တကယ္လက္ေတြ႕ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္ ပြားမ်ားအားထုတ္ၾကသည့္ အာရမၼဏူပနိဇၥ်ာနစ်ာန္ လကၡဏူပနိဇၥ်ာနစ်ာန္ဟူေသာ ႏွစ္မ်ဳိးေသာ စ်ာန္တို႕ကို ဝင္စားႏိုင္သူတို႕သည္သာ ကိေလသာမာရ္စစ္သည္တို႕၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္နိုင္ၾကကုန္၏"။ ဒီစာအုပ္က ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ၾကီး၏ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားေသာစာအုပ္ေလးျဖစ္ပါတယ္။"နိဗၺာန္သို႕သြားရာတစ္ေၾကာင္းတည္းေသာလမ္းပါ "မဂၢင္ရွစ္ပါးျမတ္တရားတို႕အားမည္သို႕မည္ပံုက်င့္ၾကံပြားမ်ားအားထုတ္ရမည္ကိုျပဆိုေသာက်မ္းပါ။Download လုပ္ခ်င္ရင္ေတာ့ဒီမွာလုပ္ပါ။http://www.mediafire.com/?6c26q3q0zwvb497

No comments:

Post a Comment

Flash သီခ်င္းမ်ားစုစည္းမႈ

ေရႊတိဂုံ အေမ-ထူးအိမ္သင္ မ-sample တိတ္တခိုးအခ်စ္-ရိန္မိုး မ-ပူစူး မင္းကုိသတိရရင္ တြဲဖက္အျပံဳး-ရိန္မိုး အရမ္းပဲခ်စ္ေနျပီ-ရိန္မိုး ေလေျပ ဆု အေမတခုသားတခု အရမ္းပဲခ်စ္ ဘယ္သူမွမေကာင္းဘူး ျဖည္႔ဆည္းေပးမဲ႔သူ ရုိမီယုိ ဂ်ဴးလီးယက္ ေတာေဂၚလီ သူေလး ရင္ခုန္ဘက္သုိ႔တမ္းျခင္း ေၾကြပါေစ လမ္းမခြဲေၾကး မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ ေမေမ မင္းအတြက္ပါ သနပ္ခါးခ်စ္သူ အနီးဆုံးလူ ေၾကြးေဟာင္းဆပ္ခြင္႔ျပဳပါအေမ သၾကၤန္မုိး အျပစ္မျမင္ပါဘူး ကမာၻအျပင္ဘက္ နွလုံးသားရွိတဲ႔အရပ္ ေမ်ာလႊင္႔ေနတဲ႔တိမ္ အင္းေလးမွာရြာတဲ့မုိး ငါခ်စ္တာမင္းပဲ ေနညိဳရင္ ပူစီ ခ်စ္သူကုိ ခ်မ္းေျမ႕ပါေစ စိတ္ကူးယဥ္အနမ္းမ်ား ေႏြဦးကဗ်ာ မုိးသိပါေစ ဘ၀ခ်င္းျခားလည္းခ်စ္ ပုဂံဘုရားဖူး မမေၾကာင့္ ညစဥ္ညတုိင္း အလြမ္းမုိး ျမဴေမွာင္ေ၀ကင္း နွစ္ပါတ္လည္ ေကာင္မေလး ေနာက္ဆုံးရင္ခြင္ မလြမ္းပဲမေနနိဳင္ဘူး လုံး၀မေမ႔ေသးဘူး အိမ္-ဓီရာမိုရ္ လမ္းဆုံ ကုိကုိက အာဇာနည္(၄)ပုဒ္နဲ႔address-card တမုိးေအာက္ ယုံပါရင္သုိ႔ ဒီတညေတာ့ ဟင့္အင္းအေမကဆူလိမ္႔မယ္ တခါထဲခ်စ္ခ်င္လုိ႔ပါ ထူးဆန္းလြန္းတဲ႔အခ်စ္ ေျပာ ေၾကြသူႏွစ္ ေကာက္သူတစ္

မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္ မိန္းမယူရင္စဥ္းစားက် ခ်စ္သူရင္ခြင္ ၀တ္မႈံ သီခ်င္းတပုဒ္မင္းဆုိလုိက္ We are the world သူ႔ကုိက်ေနာ္ခ်စ္သည္ မင္းမုန္းမွာစုိးတယ္ မင္းေလးကုိသိပ္ခ်စ္လုိ႔ မင္းသိလာမယ္ ယုံၾကည္ေပးပါ ေမွ်ာ္လင္႔မထားတဲ႔အခ်ိန္ ကေလး ေလး ခ်စ္ရက္နဲ႔ ယုံၾကည္ျခင္း ဆႏၵတစုံ အလြမ္း ဖူးစာရွင္ သဲသဲလႈပ္ ေ၀ခြဲမရပါလား လုိက္ဖက္တဲ႔ဘ၀ ငါ႔ရင္ခြင္ကုိ အဆင္ေျပပါေစ Gtalk သူ ၀န္ခံလုိက္ပါ ရီးစားစာ တခါထဲခ်စ္ခ်င္လုိ႔ပါ (၂) မုိး တုိးတုိးေလး ၾကည္နူးခြင္႔ မုန္းေမ႔ဖုိ႔မလြယ္ မလြယ္ပါကြယ္ ေက်ာင္းသီခ်င္း ၾကိဳေနေစခ်င္တယ္ ခ်စ္ကံဆုိး အျပံဳးေလး နတ္သမီး လမင္းသုိ႔ သီခ်င္းမဲ႔ဂီတာ အေမာေျပ ဆုေတာင္းမယ္ ဆုေတာင္းမယ္(၂) ဟုိအရင္လုိ မုိးသည္းထဲမွာ အေမ နင္ျပန္လာခဲ႔ ေပးဆပ္ခြင္႔ အခ်စ္အတြက္ကံမေကာင္းခဲ႔သူ ခ်စ္တယ္ဟုတ္ ဖန္သားနန္းေတာ္ ဒုိ႔လည္းလုိက္မယ္ ျမတ္နိဳးသူအတြက္ ပုံရိပ္ေလး ျပန္ေတာ႔ကြယ္ အခ်စ္ကုိသိခ်ိန္ မင္းတေယာက္သာ မမခ်စ္လုိ႔မျဖစ္ အျမတ္နဳိးဆုံး ခ်စ္ခြင္႔ရျခင္ျပီ ခဲြခြာရက္သူ ဘာေၾကာင္႔လဲ အတၱ စာမ်က္နာ ၁၅ မ်က္နာမ်ားတဲ႔ေမာင္ ဒီလမ္းမၾကီးရဲ႔ ေဘး အင္းယားသုိ႔ နွစ္ပတ္လည္(၂) မုန္းဖုိ႔လြယ္တယ္ေမ႔ဖုိ႔ခက္တယ္ ျပန္လာပါကြယ္ သူသိပါကြယ္ All out of love စလုံးကခ်စ္သူ ပတ္သက္ခြင္႔ျပဳပါ တကယ္႔ပုံျပင္ ေကာင္မေလး တေယာက္ေသာသူအတြက္ မင္း မေရရာဘူး မေအးကုိခ်စ္လုိ႔ ဆက္ခ်စ္ခြင္႔ေပးပါ ညိႈ႕နိွင္လြန္းတဲ႔သူ ခြင္႔ျပဳတယ္ခြင္႔လႊတ္တယ္ ၾကိဳျပီးေတာင္းပန္တယ္ ရဲေလး သီခ်င္း ရီးစားထားတဲ႔အရြယ္ အခ်စ္ = အခ်စ္ သီးသန္႔ျဖစ္တည္မူ ကုိကုိ႔စိတ္ကူး မမက တကယ္ဆုိအခ်စ္ဘဲလိုတယ္ ၾကယ္ေၾကြေကာင္းကင္ အခ်စ္မ်ားသူ႔ဆီမွာ ျပန္ေတြးၾကည္႔ ယုံၾကည္ေတာ႔အခ်စ္ ေကာင္ကေလးကေကာင္မေလးကုိ ေနရာ တေယာက္ေသာ သူ အဆုံးမဲ႔ အလြမ္းေျပအနမ္း အလြမ္းဆုလဒ္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ခ်စ္ မင္းသိလာမယ္ 2 ျပန္မဆုံျဖစ္က်ရင္ ေနာက္ဆုံး အမွန္သိခြင္႔ (ဒုိးလုံး) ခ်စ္ခြင္႔ရခ်င္ျပီ နွစ္ကုိယ္တူခ်စ္သမွ် တခါခါ စိတ္ေလွ်ာ႔လုိက္ ရုိးရွင္းေသာဘ၀ရဲ႔ပုိင္ဆုိင္မူ ဓမၼဒါန လမ္းၾကံဳရင္ေျပာေပးၾကပါ StayWithMe ခ်စ္ခဲ႔တာလားရူးခဲ႔တာလား BadGirl သန္ေခါင္ယံည နဳတ္ဆက္စာ အလြမ္းေျပအနမ္း ၂ ျပန္မဆုံျဖစ္က်ရင္၂ အခ်စ္ ေနွာင္႔ယွက္သူ ျပန္မရဘူး ငါ႕ရင္ခြင္ကုိ ၂ ေမ႔ေတာ႔ေမ႔ေသးဘူး ျမတ္ဆုမြန္ မၾကာခင္မွာၾကင္နာမယ္ ေနခ်င္တယ္မင္းအနား ေ၀းလုိ႔ေနမလားေမ႔လုိ႔ေနမလား ေရႊတိဂုံ(၂) သံေယာဇဥ္ သံစဥ္ေတြနဲ႔ေခ်ာ႔သိပ္မယ္ ေကာင္မေလး ေနာက္ဆုံးအခ်စ္ မခ်စ္နဲ႔ေတာ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကြင္းျပင္ MyHeartWillGoOn လြမ္းရဲမွ ၀ိေရာဓိ အလြမ္း၀ကၤပါ မင္းတေယာက္သာ BeWithYou ကုိယ္မညာခ်င္ေတာ႔ဘူး ေဆြးေျမ႕အသဲ သံေယာဇဥ္ ခ်စ္သူထားခဲ႔ေတာ႔ ခ်စ္ဦးေမ အခ်ိန္တုိင္းပဲ နားလည္ပါ ၾကယ္ လြန္ပါေစအလြမ္းညေတြ လူလည္အာရွသား ဗုဒၶံ ဓမၼံ သံဃံ ေၾကကြဲရလိမ္႔မယ္ စိတ္ကူူးလြင္ျပင္ KissMe မ..ကုိ မီးအိမ္ရွင္ အလြမ္းေျပအနမ္း လြမ္းေနျပီ လြမ္းေနပါတယ္ အလြမ္းနိဂုံး မင္းခ်စ္မွခ်စ္ပါ႔မလား အျပံဳးေလး စုိးရိမ္ရတာေပါ႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအဆုံး အျပစ္တခုဖန္ဆင္း ဘ၀ရဲ႕လမ္းမ်ား ခြဲခြါျခင္းေန႕ရက္မ်ား ငါေတာ႔မွားျပီ ကိစၥမရွိဘူး မင္းနဲ႔မဆုံသ၍ တုိ႔နွစ္ေယာက္ ေပ်ာ္ပါေစ ဖက္ထားမယ္ မ-မရွိတဲ႔ေန႔ရက္မ်ား တြဲလက္မ်ား ဒီေကာင္မေလးအတြက္ ရွင္သန္ျခင္းျပဇတ္ ေရႊေရာင္အရႈံး (အိမ္) နင္သိရဲ႔လား ေနညိဳရင္၂ ငါ႔ရဲ႔အနား ခုိင္ျမဲေသာအခ်စ္ ငါ႔ရဲ႔လမင္း ခ်စ္လုိ႔ရရန္ အလြမ္းေျပအနမ္း၂ မင္းလုိက္ရဲပါေစ သူငယ္ခ်င္းခ်စ္သူ အင္းယားလမ္းကပန္းဆုိင္ သတိရရ-မရရ အျဖည္႔ခံခ်စ္သူ တိတ္တခုိး နင္မလုိခ်င္လဲ လမ္းေပ်ာက္ခ်ိန္ အလြမ္းကဗ်ာ ေအးေဆးျဖစ္သြားျပီ မညာပါနဲ႕႕႔ ခ်စ္သူေလး ညေလေျပ အိေျႏၵရွင္မေလး မုန္းဖုိ႔လြယ္တယ္ေမ႔ဖုိ႔ခက္တယ္ ေလေျပ၂ တဖက္သတ္အလြမ္း ေ၀းျပီးတဲ႔ေနာက္ မနဲ႔ေမာင္ ခ်စ္တယ္ ျပံဳးလုိက္ပါ နွလုံးသားခ်င္းထိေတြ႔ခဲ႔တယ္ ဖူးစာရွင္ ဗုဒၶေမတၲာပန္း အိမ္မက္ရဲ႕သမီးပ်ဳိ မင္းမရွိတဲ႔ကမၻာ အလြမ္းသင္႔ပန္းခ်ီ ေပ်ာ္သလုိေနလုိက္ေတာ႔ စိတ္ကူးလြင္ျပင္ အလြမ္းနိဂုံး ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအဆုံး ဘ၀ရဲ႕လမ္းမ်ား နင္သိရဲ႕လား အလြမ္းေျပအနမ္း၃ လေရာင္ဆမ္းေသာလမ္း တစ္ဖက္သက္အလြမ္း ေ၀းျပီးတဲ့ေနာက္ တစ္ေန႔ေတာ႔ လမင္းသစ္ပင္ ခ်စ္သူ နားနားေဘးမွာ ပ်ံသန္းသြားေတာ႔ ဟုတ္လုိ႔လား Never Be Replaced ခ်စ္မိေနျပီ နိုးတစ္၀က္အခ်စ္ အခ်စ္အတြက္ကုိယ္စား ငါ႕ရဲ႕အနား ၂ ေ၀းသြားတဲ႕အခါ မီးအိမ္ရွင္ ငါ႔ေနရာ Anywhere for you Justin Bieber(Baby) သီရိသူ ဒီဇင္ဘာည ဒီဇင္ဘာည၂ ငါမွားလားမင္းမွန္လား ေဆးေက်ာင္းသား တကယ္ဆုိရင္ အေမ စြန္႔လႊတ္ခက္သူ နင္ေစရင္ အႏႈိင္းမဲ႔ ရင္ဘတ္ထဲက အနိဳင္မယူသူရဲ႕အရႈံး ခုိးခ်စ္ရသူ နွလုံးသားအစီရင္ခံစာ ညီမေလးအတြက္ မုိး(မ်ိဳးၾကီး) မုိး၂(မ်ိဳးၾကီး) ( 8.4 ) ခ်စ္တယ္ဟုတ္ ေကာင္မေလးတေယာက္အေၾကာင္း ဖက္ထားမယ္ LetMeKissU ခ်ယ္ရီသက္ေသ ဖိတ္စာ ေႏြအလြမ္း ယူလုိက္ အေဖ႔ေမတၱာ လက္ခံေပးပါ(မ်ိဳးၾကီး) HaHaLaGyiAh မမ အပ်ိဳၾကီး ညီမေလး SnowQueen လက္ခံေပးပါ(၂) HERO ( ေမ ) မျမင္ကြယ္ရာ ဟုိအရင္လုိ ငါ႔ကုိေျပာပါ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔(မ်ိဳးၾကီး) ယုံၾကည္ေပးပါ BellyDancer ယုံၾကည္ေပးပါ(Remix) အျဖဴေရာင္ေလးပါကြယ္ ရင္ထည္းခုိနားလွည္႔ေပါ႔ကြယ္ မုန္းခုိင္းတုိင္းမမုန္းနိုင္ဘူး ေပါက္တဲ႔အုိး တိတ္တခုိးအခ်စ္ စံပါယ္ တခုေလာက္ေျဖေပးပါ ယုံၾကည္ျခင္း၂ မုန္းဖို႕လြယ္တယ္ေမ့ဖို႕ခက္တယ္ ကမၻာပ်က္ေန႕ နင္႔ကုိငါအခ်စ္ဆုံး ကင္ဆာ အခ်စ္နဲပုိက္ဆံ နင္တစ္ေယာက္တည္း သံစဥ္နဲ႕ေခ်ာ့သိပ္ခြင့္ (မမ) ခ်စ္တယ္မေရ အခ်စ္မွတပါးအျခားမရွိျပီ တေန႔ေတာ႔ခ်စ္လာလိမ္႔မည္ အေမ႔ မင္းအေၾကာင္းအိမ္မက္ တန္ေဆာင္တိုင္သီခ်င္း အလြမ္းနဲ႔ရူးျပီ နွေျမာတယ္ သူေလး ေကာင္းကင္ကအခ်စ္ငွက္ ဆာဒါငဲယုိး ခုိနားရာ အိမ္မက္ကမာၻ အလြမ္း၀ကၤဘာ ပထမအနမ္းသီခ်င္း စကားလုံးေတြမလုိဘုူး (နိဒါန္း) ေလလႊင္႔သူ အာဇာနည္ ငါဆက္ခ်စ္မယ္႔သူ ရုပ္ေသးရုပ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ ဒီတစ္ခါမခြဲေတာ့ဘူး ခ်မ္းခ်မ္း(ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း) မ်ဳိးၾကီး(ႏူးည့ံစြာေၿပာင္းလဲၿခင္း) လက္ခံေပးပါ(၂)မ်ိဳးၾကီး မ်ိဳးၾကီး=အတိတ္ရဲ့ေႏြ Baby စပါယ္ အျမဲတန္းယုံၾကည္တယ္ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္ မိန္းကေလးပါ ဒီဇင္ဘာည၂ ျပည္႔စုံလြန္း အသိအမွတ္ျပဳပါ ၾကယ္ေၾကြေကာင္းကင္ Congratulation ညီမေလး မၾကင္နာေလသူသုိ႕ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအသဲကြဲေသာေန႔ ပထမအနမ္း ခ်စ္သူသိပါေစ နင္မသြားခင္ နွေျမာတယ္ ေမွ်ာ္လင့္မိတဲ့ငါ့နတ္သမီး လမ္းခြဲ ေနာက္ဆုံးေပါ႔ Baby-(Mc Wai Lin) ရင္ထဲကလာတဲ႔သီခ်င္း ေကာ္ရုပ္ေလး လြမ္းဆြတ္ခြင္႔ ခ်စ္သူ-ရိန္မုိး ငါ့ရဲ႕လမင္း(ေလးၿဖဴ) ရင္ခုန္စရာရႈခင္း(မ်ဳိးၾကီး) ကိုယ့္ရဲ႕ကြက္လပ္ ဆု....ထံသုိ႔ ခေလးေလး မ-အတြက္သီခ်င္း ယုံမွာလား ေရာခ့္သီခ်င္းတစ္ပုဒ္(မ်ဳိးၾကီး) မုိးသည္းခ်ိန္မွာ Venus လမ္းဆံုး ျပန္လာပါ အလည္လြန္ႏွလံုးသား ဒုိ႔ေ၀းရာ ေက်းလက္ေတာတန္း အင္တာနက္ခ်စ္သူ ျပန္လာမဲ႔အခ်ိန္ ခြင္႔ျပဳတယ္ခြင္႔လႊတ္တယ္ SaveTheAged ဆာဒါငဲယုိး၂ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္ ေကာင္မေလး မင္းအခ်စ္ေၾကာင္႔ မလြမ္းဘဲမေနနဳိင္ မလွည္႔စားနဲ႔ အလြမ္းေန႔ရက္ရွည္မ်ား ဒီအတုိင္းေလးဘဲခ်စ္ေနမယ္ အေတာင္ပံပါရင္မင္းဆီကုိ TakeMeToYourHeart ထားအတြက္ ကင္တင္းထဲကကြင္းလက္ခ်ာ(အရုိး) ILoveYou ရာစုသစ္အလြမ္းသမား Rain Story (ၿပည္႕စံု) မင္းနဲ႔မွခ်စ္တတ္ျပီ အခ်စ္ဒါဏ္ရာ လြမ္းတယ္(မ)ရယ္ မင္းနားလည္မွာ ခ်စ္သူရဲ႕ပုံၿပင္(အႏြန္) (မ)အတြက္သီခ်င္း ေက်ာင္းပိတ္ရက္ေလး ေက်းဇူးပဲမနက္ျဖန္ ေကာင္မေလး onelesslonelygirl ငါ႔ေနရာ "မ" အတြက္သီခ်င္း ကဗ်ာမမွီတဲ့အခ်စ္

တို့ႏွစ္ေယာက္အေၾကာင္း ရုပ္ေသးရုပ္ ဒီမိုးသည္းခ်ိန္တိုင္းမွာ ျပန္ဆံုႏိုင္ဦးမလား မင္းနဲ့အတူရွိခ်င္ ေၾကြေနၿပီ တုိက်ိဳအိပ္မက္ မႏႈတ္ဆက္ခ်င္ဘူး အာဒံဧ၀ ေတာင္းပန္ပါတယ္ I Love U Baby BabY Cry On My Sailing HONEY(အာဇာနည္) ကိုယ့္ရဲ႔သက္တန္႔ငယ္ အလြမ္း၀ကၤပါ မ မရွိတဲ့ေန႕ရက္မ်ား ခါး(အငဲ) သိမ္းထားခြင္႔ WeddingDress မင္းရွိေစခ်င္တယ္ ONLYLOVE ကုိယ္ပုိင္တဲ႕ကုိယ္႕ေနရာ တန္ဖုိး(ေလးၿဖဴ) ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့မနက္ခင္းေလးမ်ား မင္းအခ်စ္ေၾကာင့္(၀ိုင္၀ိုင္း) မေခၚရက္ဘူး တကၠသိုလ္ဘ၀ ေဆးေပးပါ(မ်ိဳးၾကီး) အသဲကြဲဒီဇင္ဘာ အခ်စ္အိမ္မက္ေလး ညီမေလးအတြက္ ရုိမီယုိဂ်ဴးလီးယက္ Baby Gril ေတာ္ၿပီေနာက့္ အိပ္မက္ထဲကလူ ငါ့နဲ႕ မင္း အျဖဴေရာင္သူငယ္ခ်င္း ဖက္ထားမယ္ အျဖည့္ခံ မိုးဘယ္မွာရြာေနလဲ ခ်စ္တယ္ဟုတ္ Bad girl ရင္ခုန္နွစ္သစ္ မဟာဆန္သူ ပန္းခ်စ္သူ မမ ေကာင္ေလး ဆံုစည္းခြင့္-ရိုးရာ+ Mc ဟိန္းထက္ တစ္ခ်ိန္က”မ” ႏွုတ္ဆက္သီခ်င္း OldService အေဆာင္သူမမ ေျပာ သနပ္ခါး အခ်စ္၀ကၤပါ L.O.V.E(Kg Ma Lay) အရင္ကဇတ္လမ္း အလြမ္း၀ကၤပါ အလြမ္း ရွင္းျပခြင့္ေပးပါ Over You မုိး အနားနားေဘးမွာ မင္းကိုသတိရရင္ ခ်စ္ခဲ့တာလား ရူးခဲ့တာလား အလြမ္းဆုလဒ္ ၾကိဳေစခ်င္တယ္္ ငါ့ေနရာ Justin Bieber@baby Radio ေပးခဲ့တဲအလြမ္း ပက္သက္ခြင့္ျပဳပါ(Bunny Phyo) ကမာၻငယ္ေလး မသိခ်င္ေယာက္ေဆာင္မ်က္နွာလြဲ ခိုနားရာ ေကာင္ကေလးကေကာင္မေလးကို ထာ၀ရပက္သက္ခြင့္ျပဳပါ ကြာျခားမူ အရိပ္ပမာ Never Say Never never say never2 စိတၱဇညဆုိးမ်ား သူငယ္ခ်င္း အေ၀းကခ်စ္သူ ကုိယ္တေယာက္ထဲ လြမ္းဆဲပါ ကမာၻငယ္ေလး အမုန္းလက္ေဆာင္ KissMe Celion ၀ါဆုိမုိးနဲ႔ျပန္ခဲ႔ပါ ေမွ်ာ္လင့္ဆဲ(ထက္ယံ) အျပစ္မျမင္ပါဘူး baby(mc wai lin)
ဘယ္သူ႕အတြက္လဲ(ထက္ယံ) မမကုိယ္ခ်င္းစာနာခဲ႔ျပီ ဘယ္ပန္းခ်ီေရးလုိ႔မမွီအေ၀းေရာက္ေနေသာ္လည္း

ခ်ယ္ရီသက္ေသ snow queen Ma Ma ဖိ္တ္စာ ေႏြအလြမ္း Ha Ha La Gyi Ah အပ်ိဳႀကီး ညီမေလး ပန္းခ်စ္သူ.....ဒို႔လည္းလိုက္မယ္ ယံုၾကည္ေပးပါ Belly Dancer MyHappyEnding ယံုၾကည္ေပးပါ(Remix) ရင္ထဲခိုနားလွည္႔ေပါ႔ကြယ္ အျဖဴေ၇ာင္ေလးပါကြယ္ မုန္းခိုင္းတိုင္းမမုန္းႏိုင္ဘူး ေပါက္တဲ႔အိုး တိတ္တခိုးအခ်စ္ စံပါယ္ တခုေလာက္ေျဖေပးပါငယ္ကၽြမ္းေဆြ ကင္ဆာ ၀ိုင္းဆုရဲ႕(လမ္းမႀကီးရဲ႕ေဘး) အရမ္းလြမ္းတယ္မရယ္ မ..မ(၂) တပင္တည္းရင္ထဲကႏြယ္ တစ္စကၠန္႔ ေႏြရာသီလမ္းခြဲ သခင္႔ထံအေျပးျပန္လာမည္ ႏူတ္ဆက္စကား ေမာင္႔အရိုင္းပန္း ငယ္ေဖာ္ အသည္းကြဲၿမိဳ႕ေတာ္ VENUS Baby(Mc Wai Lin) ၾကယ္ေၾကြေကာင္းကင္ လမ္းဆံု ႏွစ္သိ္မ္႔တဲ႔ေတး သူစိမ္းတေယာက္ပါ ႏွင္းေ၀တဲ႔ေဆာင္း အလွစစ္ ညိဳ႕မ်က္၀န္း ႏွလံုးသာရွာသူ လြမ္းတယ္(မ)ရယ္အသဲကြဲဒီဇင္ဘာ I Love U Baby၀ါရင့္သမာၻရင့္(Old Service) Never Say Never